6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   :

  1. Sorunların tespiti ve çözümünde kendi bakış açısını geliştirir.

 

UYGULANACAK SINIF             : 6.7. SINIF

UYGULAMA TARİHİ                : Aralık ayı İçerisinde ( 9 ya da 16 Aralık olabilir İdari takvime uygun olarak ayarlayabiliriz) Asfa Talks Programımız içerisinde yapılacaktır.

 

 

UYGULAMA SORUMLUSU      : İNGİLİZCE ZÜMRESİ

 

ETKİNLİK BASAMAKLARI        :

Bu yöntem bir problemi çözmek için düşünce ve önerilerin belli bir düzen içerisinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir, şapkalar düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür.

1.Beyaz Şapka: Tarafsızlığı ve objektifliği anlatır.

2.Kırmızı Şapka: Tutkuları, duyguları, sezgileri temsil eder.

3.Siyah Şapka: Siyah renk, olumsuzlukları ve karamsarlıkları çağrıştırır.

4.Sarı Şapka: Sarı renk olumlu düşünmenize yardımcı olur.

5.Yeşil Şapka: Yeni fikirler, yaratıcılık ve üretkenliği temsil eder.

6.Mavi Şapka: Mavi, tarafsızlığı, sakinliği ve hakim olmayı akla getirir.

Altı şapkalı tekniğinin faydaları;

-Öğrencilerin aynı konuya farklı açılardan bakmalarını sağlar.

-Öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

-Yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar.

-Etkili bir iletişim ortamı yaratır.

-Çok yönlü düşünmeyi sağlar.

-Konuşma ve dinlenme becerisini geliştirir.

-Öğrencilerin etkin katılımını ve etkin öğrenmelerini sağlar.

-Öğrenci giydiği şapkanın gerektirdiği biçimde düşünce üretmeye çalıştığı için

düşünceleri sadeleştirebilir.

-Uygulanma sırasında şapkaların değiştirilmesi başka bir düşünce biçimine geçişi

sağlar.

-Karar verme sürecini hızlandırır.

-Tartışmalardan kaçınmayı sağlar.

-Empatiyi geliştirir.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Uygulanması

  • Konu belirlenir.
  • Öğrenciler “U” yarım daire ya da çember biçiminde oturtulur.
  • Şapkalar öğrencilere temsil ettiği fikirlerle belirtilerek dağıtılır ya da tahtaya yazılır.
  • Öğrenciler şapkanın temsil ettiği fikir doğrultusunda konuyu işler. Her öğrencinin her şapkaya göre görüş belirtmesi gerekir.

 

 

Bu yazıyı paylaş