ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   :

Problem çözme yeteneklerini geliştirir

Farklı bakış açısıyla düşünme yetisini geliştirir.

 

UYGULANACAK SINIF             :  9.10.11. SINIF

UYGULAMA TARİHİ                : 8 Mart 2017

UYGULAMA SORUMLUSU      :İNGİLİZCE ZÜMRESİ

 

ETKİNLİK BASAMAKLARI

Bu yöntem bir problemi çözmek için düşünce ve önerilerin belli bir düzen içerisinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir, şapkalar düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür.

1.Beyaz Şapka: Tarafsızlığı ve objektifliği anlatır.

2.Kırmızı Şapka: Tutkuları, duyguları, sezgileri temsil eder.

3.Siyah Şapka: Siyah renk, olumsuzlukları ve karamsarlıkları çağrıştırır.

4.Sarı Şapka: Sarı renk olumlu düşünmenize yardımcı olur.

5.Yeşil Şapka: Yeni fikirler, yaratıcılık ve üretkenliği temsil eder.

6.Mavi Şapka: Mavi, tarafsızlığı, sakinliği ve hakim olmayı akla getirir.

Altı şapkalı tekniğinin faydaları;

-Öğrencilerin aynı konuya farklı açılardan bakmalarını sağlar.

-Öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

-Yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar.

-Etkili bir iletişim ortamı yaratır.

-Çok yönlü düşünmeyi sağlar.

-Konuşma ve dinlenme becerisini geliştirir.

-Öğrencilerin etkin katılımını ve etkin öğrenmelerini sağlar.

-Öğrenci giydiği şapkanın gerektirdiği biçimde düşünce üretmeye çalıştığı için düşünceleri sadeleştirebilir.

-Uygulanma sırasında şapkaların değiştirilmesi başka bir düşünce biçimine geçişi sağlar.

-Karar verme sürecini hızlandırır.

-Tartışmalardan kaçınmayı sağlar.

-Empatiyi geliştirir.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Uygulanması

  • Konu belirlenir.
  • Öğrenciler “U” yarım daire ya da çember biçiminde oturtulur.
  • Şapkalar öğrencilere temsil ettiği fikirlerle belirtilerek dağıtılır ya da tahtaya yazılır.

•Öğrenciler şapkanın temsil ettiği fikir doğrultusunda konuyu işler. Her öğrencinin her şapkaya göre görüş belirtmesi gerekir.

Bu yazıyı paylaş