ÇİFTÇİ-ÇİFTÇİ

OYUN NO: 38

Aşağıdaki çizimde görüldüğü gibi oyun alanı oluşturulur. Öğrenciler güvenli bölgede bekler. Öğrencilerden 1 ile 20 arası bir sayı tutmaları istenir. Sizin tutuğunuz sayıya en yakın olan öğrenci ilk oyun için çiftçi olarak seçilir. Geri kalan öğrenciler güvenli bölgede sıraya girer. Sıraya giren öğrencilerin hepsi bir ağızdan “Çiftçi-Çiftçi altın köpründen geçebilir miyiz? “ sorusunu sorar. Çiftçi “Sadece( ………)rengi giyenler geçebilir (çiftçi bir renk belirler)” diye bağırır.Bu renkte kıyafeti olan çocuklar (ama sadece zıplayarak) serbest geçiş hakkı kazanmışlardır. Diğer öğrenciler bir önceki gurup geçtikten hemen sonra koşarak karşı tarafa geçmek zorundadırlar. Eğer çiftçi geçiş esnasında öğrencilerden birini yakalarsa, yakalanan öğrenci veya öğrencilerde bir çiftçi olur ve çiftçiye diğerlerini yakalamada yardım ederler. Sona kalan kişi oyunu kazanır.

Bu yazıyı paylaş