LOZAN ANTLAŞMASI ZAFER Mİ? HEZİMET Mİ?

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   :

Eleştirilerinde ölçülü davranır.

 

UYGULANACAK SINIF             : 8. Sınıf

 

UYGULAMA TARİHİ                : 02.12.2016

 

UYGULAMA SORUMLUSU      : Buket Çağlak

 

ETKİNLİK BASAMAKLARI        :

 1. Her sınıf yarışmaya biri grup sözcüsü olmak üzere dört öğrenciyle katılacaktır. Her grubun bir yedek öğrenci olacaktır.
 2. a) Sınıflar Ek-1’de belirtilen dağılıma göre yarışacaktır.

 

 1. b) Dağılımda eşleşen sınıflardan tek sayılı olan sınıflar tezin olumlu yönünü (tezi), çift sayılı olan okullar tezin karşıt yönünü (antitezi) savunacaklardır.

 

 1. Münazara ekibindeki öğrenciler yarışma sonuna kadar değişmeyecektir. Ancak, hastalık ve benzeri mazeretler nedeniyle, mazereti kabul edilen yarışmacı öğrencinin yerine yedek

 

öğrenci yarışma ekibinde yer alacaktır. Bu durum edebiyat zümresince okul müdürlüğüne bildirilecektir.

 

 1. Yarışmacı ekipler yarışmada zamanında hazır bulunmak zorundadır. Ekipler yarışma saatinden yarım saat önce yarışma salonunda bulunacaklardır. Yarışma başlama saatinden sonra gelen ekip elenerek yenilmiş sayılacaktır.

 

 1. Yarışmalarda bilgisayar ile sunum yapılmayacak, görsel malzeme (kitap, gazete, karikatür, afiş, dergi vb.) kullanılabilecektir.

 

 1. Münazaraya hangi ekibin önce başlayacağı yarışma öncesinde grup başkanlarına jüri tarafından kura çektirilerek belirlenecektir. Yarışmaya önce başlayan ekip, ikinci turda sonra başlayacaktır.

 

 1. Münazara sırasında, yarışmacı ekip üyelerinden önce ekip başkanı daha sonra diğer üyeler söz alacaktır. Üyeler aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı olarak dörder dakikalık 1.tur konuşmalarını yapacaklar, 2. turda ekip başkanları bir defa daha söz alarak dört dakika içinde yapılan eleştirileri cevaplandıracak, eksik bırakılan bilgileri tamamlayacaktır.

 

 1. Sunuculuk yapmak ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere organizasyonu yapan Edebiyat Zümresi görevli belirleyecektir. Görevli 15 saniye kala uyarı levhasını kaldırarak süreyi hatırlatacaktır. Normal süreden artı eksi her 15 saniyelik konuşmalar için birer puan kesilecektir.

 

 1. Münazaralarda her konuşmacı, jüri tarafından Ek–2 formuna göre değerlendirilecektir.

 

 1. Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda izleyicilerin huzurunda yapacaktır.

 

12.       Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

Bu yazıyı paylaş