SİHİRLİ SÖZLER (DRAMA ETKİNLİĞİ)

ETKİNLİĞİN ADI                      : SİHİRLİ SÖZLER (DRAMA ETKİNLİĞİ)

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   :

Küfür ve argo konuşmalar hususunda bilinç oluşturur.
UYGULANACAK SINIF             : 2-3.SINIF

UYGULAMA TARİHİ                : ARALIK 3-4.HAFTASI

UYGULAMA SORUMLUSU      : Sınıf Öğretmeni (KÜBRA SİS)

ETKİNLİK BASAMAKLARI        :

 

  1. Öğrencilere bir hikâye verilir.

 

  1. Öğrenciler verilen bu hikâyeyi kendilerine göre tamamlarlar.

 

  1. Kendilerinin tamamladıkları bu hikâyeyi sınıfta arkadaşlarına drama yaparak sunarlar.

 

  1. Sihirli sözler öğrencilerle hazırlanarak sınıfın ve koridorun muhtelif yerlerine asılır.

Bu yazıyı paylaş