Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Önemi Etkinliği

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   :

Bir durum karşısında 5N 1K tekniğini kullanarak Neden? Niçin? Nasıl? gibi sorularla bilgilere ulaşmalarını sağlayabiliriz.

 

UYGULANACAK SINIF             : 7. SINIF

UYGULAMA TARİHİ                : KASIM

 

UYGULAMA SORUMLUSU      : BUKET ÇAĞLAK

 

ETKİNLİK BASAMAKLARI

 

  1. sınıflarda Kasım ayı içerisinde 2.ünitemiz olan Ülkemizde Nüfus konusu işlenirken öğrencilerden Türkiye’ nin jeopolitik konumundan kaynaklanan tehditleri ve komşularımızla olan ilişkilerini içeren bir etkinlik yapılır.
  2. sınıflarda gruplar oluşturulur ve konu öğrencilere 2 hafta öncesinden verilir.
  3. Öğrencilerin hangi konu üzerinde araştırma yapmaları gerektiği öğrencilere bildirilir.
  4. Gruplar heterojen bir şekilde oluşturulur ve gruptaki her üyenin çalışma yapılması istenir.
  5. Çalışmanın içeriği hazırlanırken öğretmenden gerekli destek alınarak süreç takip edilir.
  6. Öğrenciler yapmış olduğu çalışmaları bir sunum haline getirerek arkadaşlarına ders sırasında aktarır.
  7. Sunum içerisinde haberlerden kesitler, fotoğraflar istenerek somutlaştırılmış olur.
  8. Ders sırasında arkadaşlarıyla konu hakkında yorumlar yapmaları istenir.
  9. Böylece öğrencimiz Türkiye’ nin  jeopolitik konumundan kaynaklanan tehditleri ve komşularımızla olan ilişkilerini analiz ederek günümüzde etrafımızda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri analiz eder.

Bu yazıyı paylaş