AYETLERLE SORUYORUM

Soruyorum Projesi kapsamında Kur’an-ı Kerim öğretmenleri olarak “Ayetlerle Soruyorum” başlığı altında Kur’an-ı Kerim’de geçen soru ayetleri çeşitli materyallerle süslenerek çocuklarımız da farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu yazıyı paylaş