KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNME SİSTEMİNİ GELİŞTİRİCİ EĞİTSEL OYUNLAR

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Eleştirel düşünme becerisini geliştirir. En kısa sürede en doğru kararı verebilme becerileri geliştirir Strateji geliştirir. Doğru zamanda doğru soru sorma becerisini geliştirir Arkadaşları ile iletişim ve karar alma, alınan kararı eleştirme veya uyum sağlama becerisi geliştirir. Liderlik özelliği kazandırır, lidere uyum sağlama ve ekip çalışması için toplu hareket etme kabiliyeti geliştirir. Oyun sonunda kaybetme veya kazanmanın nedenlerini analiz eder tartışır.     UYGULANACAK SINIF             :  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. SINIFLAR   UYGULAMA TARİHİ                : EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA   UYGULAMA SORUMLUSU      : ALİ OSMAN AYDIN   ETKİNLİK BASAMAKLARI   İÇİNDEKİLER [...]

HİKÂYE TAMAMLAMA

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Duygularını kontrol eder. Özgüven Önyargı Bencillik Bağımsızlık, Kararlılık, Empati Mütevazilik, Cesaret     UYGULANACAK SINIF             :  9.10.11. SINIF   UYGULAMA TARİHİ                : 14-18 Kasım   UYGULAMA SORUMLUSU      : İNGİLİZCE ZÜMRESİ   ETKİNLİK BASAMAKLARI Hikaye tamamlama etkinliğinde öğretmen giriş bölümü verir öğrenciler bu hikayeye yeni cümleler ekleyerek hikayeyi devam ettirmeye çalışırlar. -Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir. -Duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etme imkanı bulurlar. -Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar. -Hayal gücünü geliştirir ve serbest düşünme becerisi kazandırır. -Sosyal durumlarını analiz etmede öğrencilere yardımcı olur. -Mantık yürütme [...]

BÖLME BÖLÜNEBİLME İLE İLGİLİ ETKİNLİK

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Problem çözme yeteneklerini geliştirir. (6) Farklı bakış açısıyla düşünme yetisini geliştirir. (7)     UYGULANACAK SINIF             :  11.sınıf   UYGULAMA TARİHİ                : 24-28 Ekim   UYGULAMA SORUMLUSU      : Bahadır AYDOS   ETKİNLİK BASAMAKLARI Ağanın Atları Hikayesi : Zengin bir köy ağası vefat eder. Vasiyeti açılır. Mallarının yarısını(1/2) büyük oğluna, dörtte birini(1/4) ortanca oğluna ve beşte birini(1/5) küçük oğluna bırakmıştır. Bütün mallar paylaşılır ancak Ortada 19 tane de "at" vardır. 19'u ne ikiye, ne dörde, ne de beşe bölmek mümkündür. Köyün en akıllı adamına gidip akıl danışırlar. Adam [...]

PERMÜTASYON-KOMBİNASYON İLE İLGİLİ ETKİNLİK

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Problem çözme yeteneklerini geliştirir. (6) Farklı bakış açısıyla düşünme yetisini geliştirir. (7) Kritik analitik bakış açısıyla karar verir. (9D)     UYGULANACAK SINIF             :  11.sınıf   UYGULAMA TARİHİ                : 10-14 Ekim   UYGULAMA SORUMLUSU      : Pınar Başağaç - Tuğçe R. Tutkun   ETKİNLİK BASAMAKLARI Bir satranç tahtasında kaç tane kare vardır? Sorulan sorunun ardından cevaplar istenir. Çizerek cevaplar istenir. Neden farklı cevaplar çıktığı tartışılır. Benzer hangi sorular sorulabilir günlük hayattaki uygulama alanları neler olabilir tartışılır.

SAYIP-YİYORUM

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Sağlıklı doğal ve helal beslenme   UYGULANACAK SINIF             :  9.sınıf   UYGULAMA TARİHİ                : 10-14 Ekim   UYGULAMA SORUMLUSU      : Tuğçe Rabia Tutkun   ETKİNLİK BASAMAKLARI Peygamber Efendimizin Hurma Hikayesi : Peygamber efendimiz buyurmuştur ki; hurmayı ya 1 ya da 3 yani tek sayda yiyiniz. Amerikalı bilim adamlarının araştırmaları sonucunda hurma tek sayıda yendiğinde şekerin karbonhidrata çevrildiği ve vücuda enerji sağladığı, çift sayıda yendiğinde ise şekerin potasyuma dönüştüğü ve böbrekleri olumsuz etkilediği bulunmuştur.

ÜSLÜ SAYILARLA İLGİLİ ETKİNLİK

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : 1.Önyargı Bencillik Mütevazılık   UYGULANACAK SINIF             :  9.sınıf   UYGULAMA TARİHİ                : 14-18 Kasım   UYGULAMA SORUMLUSU      : Tuğçe Rabia Tutkun   ETKİNLİK BASAMAKLARI Satranç ve Buğday Hikayesi : Satrancın ilk kez MS. 570 yıllarında Hindistan’da oynandığını biliyoruz. Daha önce Çin’de de bu oyunun oynandığı rivayet ediliyor. Rivayet olunur ki bunu bulan Brahman rahibi Şah’a bir ders vermek istemiş. ”Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın” demek istemiş. Şah bu durumdan memnun görünmüş, ”Peki, oyunu ve dersini beğendim. Dile [...]

KİTAP ANALİZİ

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Algı yönetimi, ikna ve manipülasyon teknikleriyle yönlendirildikleri konusunda farkındalıkları artar.   UYGULANACAK SINIF             : 9.-10.11.  sınıflar   UYGULAMA TARİHİ                : EKİM-KASIM   UYGULAMA SORUMLUSU      : SOSYAL BİLİMLER ZÜMRESİ   ETKİNLİK BASAMAKLARI a) 9.Sınıflara Halit Ertuğrul’ un ‘’Ateş de Yeşerdim ‘’adlı kitabın aldırılması (Ekim) b) 10.Sınıflara Halit Ertuğrul’ un ‘’Ezanla Diriliş ‘’adlı kitabın aldırılması (Ekim) c) Okunan kitaplar eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi(Aralık) d) 9.Sınıflara Ahmet Şimşirgil ‘in ‘’Sorularla Osmanlı gerçekleri’’adlı kitabın aldırılması(Şubat) e) 10.Sınıflara Yavuz Bahadıroğlu ‘nun ‘’Biz Osmanlıyız’’adlı kitabın aldırılması(Şubat) f) Okunan kitaplar eleştirel bakış [...]

DUVAR GAZETESİ

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Algı yönetimi, ikna ve manipülasyon teknikleriyle yönlendirildikleri konusunda farkındalıkları artar.   UYGULANACAK SINIF             : 9.-10.11.  sınıflar   UYGULAMA TARİHİ                : EKİM-KASIM   UYGULAMA SORUMLUSU      : SOSYAL BİLİMLER ZÜMRESİ   ETKİNLİK BASAMAKLARI   9 ve 10.sınıflardan öğrencilerin görevlendirilmesi(Ekim) Belirlenen öğrencilere güncel haberlerle alakalı dokümanların toplatılması(Ekim) Toplanan dokümanların sosyal zümresi tarafından değerlendirilmesi(Kasım) Sınıflardan görevli öğrenciler tarafından duvar gazetesinin yayınlanması (Kasım) Duvar gazetesinin 1. Ve 2.dönem olmak üzere iki kez çıkarılacak    

FİLM ANALİZLERİ

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Algı yönetimi, ikna ve manipülasyon teknikleriyle yönlendirildikleri konusunda farkındalıkları artar.   UYGULANACAK SINIF             : 9.-10.11.  sınıflar   UYGULAMA TARİHİ                : 1 Kasım- Proje Bitimi   UYGULAMA SORUMLUSU      : SOSYAL BİLİMLER ZÜMRESİ   ETKİNLİK BASAMAKLARI ’’Sen olsan ne yapardın’’ (Altan Erkekli) programının seçilen bölümlerinin izletilip değerlendirme yapılması (Kasım –Aralık –Ocak) Ders esnasında müfredatımızla alakalı video,film izletilmesi ve üzerinde durulması ’’Sen olsan ne yapardın’’ (Altan Erkekli) programının seçilen bölümlerinin izletilip değerlendirme yapılması (Mart –Nisan -Mayıs)