KURANA SOR SÜNNETE SOR

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : Düşünmenin insana özgü bir faaliyet olduğunu değerlendirir.(İnsanı diğer canlılardan ayıran Rabbini tanıyabileceği akletme özelliğini değerlendirir.) Yaratılma gayesini değerlendirir. Alışkanlık ve davranışlarına yönelik farkındalıkları artar. Problem çözme yeteneklerini geliştirir. Farklı bakış açısıyla düşünme yetisini geliştirir. Bilginin güvenilirliğini sorgular. Sorgulayıcı ve eleştirel tutum sergiler. Kritik analitik bakış açısıyla karar verir.     UYGULANACAK SINIF             : 9.-10. ,11sınıflar   UYGULAMA TARİHİ                : 1 Kasım- Proje Bitimi   UYGULAMA SORUMLUSU      : DEKAP   ETKİNLİK BASAMAKLARI   Kur’ân-ı Kerim’den sorgulayıcı âyet veya âyet grupları( 5 ile 10 âyet arası) seçilir. Peygamber [...]

SONSUZ KUDRET

HEDEFLENEN KAZANIMLAR   : 1.Düşünmenin insana özgü bir faaliyet olduğunu değerlendirir.(İnsanı diğer canlılardan ayıran Rabbini tanıyabileceği akletme özelliğini değerlendirir.)     UYGULANACAK SINIF             : 9-10-11. SINIF   UYGULAMA TARİHİ                : Kasım’ın Son Haftası   UYGULAMA SORUMLUSU      : Doğan GÜNEŞ   ETKİNLİK BASAMAKLARI Öğrencilere kuantum fiziği ile ilgili video izletilir. https://www.youtube.com/watch?v=Hi8PSCZtyz8 (4.51) İzlenen videodan öğrencilerden geri dönütler alınır. Öğretmen öğrencilerden bir hafta içinden maddeyi oluşturan elektronun davranışını araştırmalarını ister. Öğrenciler araştırma sonuçlarını sınıf içerisinde sınıf arkadaşlarına sunarlar. Buldukları sonuçların din ile olan bağlantısı sorgulatılır. Öğrencilere konu ile ilgili diğer video izletilir. https://www.youtube.com/watch?v=jx5EcCMFh1w (15.30) [...]