İLKOKUL HEDEF VE KAZANIMLAR

1.DÜŞÜNCENİN SİSTEMATİK HALE GETİRİLMESİ
1.Hedef: Öğrencilere, insanı diğer canlılardan ayıran özelliğinin akıl olduğunu kavratarak Rabbine ulaşmalarını ve kulluk vazifelerinin farkına varmalarını sağlamak
KAZANIMLAR
1.Bilinenden yola çıkarak bilinmeye ulaşır.
2.Yaratılma gayesini ifade eder.
3.Bir durum karşısında 5N 1K tekniğini kullanarak İnanç ve ibadetlerimizin Neden? Niçin? Nasıl? gibi sorularla inancımızın bir tabu değil realite olduğunu ortaya koyarak “Tahkiki imana” ulaşmalarını sağlayabiliriz.
4.Alışkanlık ve davranışlarına yönelik farkındalıkları artar.
a. Kılık kıyafetler konusunda İslami bilinç alt yapısını oluşturur.
b. Mahrem özelliklerinin farkına varır.
c. Küfür ve argo konuşmalar hususunda bilinç oluşturur.
2.Hedef: Öğrencilere, kendilerini ifade edebilmenin gerekliliğini ve kendilerini ifade edebilme yollarını kavratmak
KAZANIMLAR
5.Duygularını kontrol eder.
a. Özgüven
b. Önyargı
c. Bencillik
d. Bağımsızlık,
e. Kararlılık,
f. Empati
g. Mütevazılık,
h. Cesaret
3. Hedef: Öğrencilere; düşünme faaliyetinin süreç ve adımlarını tanıtarak, kendi düşüncelerini oluşturmalarını sağlamak.
KAZANIMLAR
6.Problem çözme yeteneğini geliştirir.
7.Soru sorma, sorgulama yeteneğini geliştirir.
8.Sağlıklı, doğal ve helal beslenmenin önemini kavrar.
4. Hedef: Öğrencilere, çevresindekilere karşı hoşgörülü olmanın önemini hissettirmek ve özeleştirinin ortak yaşamı kolaylaştırdığını kavratmak.
KAZANIMLAR
9.Farklı düşünceleri saygıyla karşılar.
10.Eleştirilere tahammül gösterir.
11.Eleştirilerden yararlanır.
12.Hatalarından ders çıkarır.
13.Başkalarının düşüncelerinden faydalanmayı öğrenir.
5. Hedef: Öğrencilere zihin egzersizleri yaptırarak soru sorma ve yorumlama becerisini geliştirmek
KAZANIMLAR
14.Olumlu- olumsuz sorular sorarak zihin egzersizleri yapar.
a. Kitap okumazsam ne olur? Kitap okursam ne olur?
b. Derslerime çalışmazsam ne olur? Derslerime çalışırsam ne olur?
c. Hoşgörülü davranmazsam ne olur? Hoşgörülü olursam ne olur?(Arkadaşlara karşı hoşgörü, büyüklere karşı hoşgörü engellilere karşı hoşgörü vb.)
d. Çevreye karşı duyarlı olsam ne olur? Çevreye karşı duyarlı olmazsam ne olur?(İsraf, kişisel eşyalar ve topluma ait eşyalar, geri dönüşüm vb.)
e. Niçin namaz kılmalıyız? Namaz kılmasak ne olur? Namaz kılsak ne olur?
f. Kur’an- ı Kerim’i niçin okuyoruz? Kur’an-ı Kerim okusak ne olur? Kur’an-ı Kerim okumasak ne olur?

ORTAOKUL HEDEF VE KAZANIMLAR

1.DÜŞÜNCENİN SİSTEMATİK HALE GETİRİLMESİ
1.Hedef: Öğrencilere, Rabbimizden bahsederek kulluk vazifelerini değerlendirmelerini sağlamak.
KAZANIMLAR
1.Bilinenden yola çıkarak bilinmeye ulaşır.
2.Yaratılma gayesini değerlendirir.
3.Bir durum karşısında 5N 1K tekniğini kullanarak inanç ve ibadetlerimizin Neden? Niçin? Nasıl? gibi sorularla inancımızın bir tabu değil realite olduğunu ortaya koyarak “Tahkiki imana” ulaşmalarını sağlayabiliriz.
4.Alışkanlık ve davranışlarına yönelik farkındalıkları artar.
a. Kılık kıyafetler hususunda islami bilinç oluşturur.
b. Mahrem özellikleri husunda bilinç oluşturur.
c. Küfür ve argo konuşmalar hususunda bilinç oluşturur.
2.Hedef: Öğrencilere; bir konu etrafında farklı düşüncelerin ortaya çıkabileceğini göstererek, kendi bakış açısını bulmanın ve kendi düşüncesini geliştirmenin önemli olduğunu kavratmak.

KAZANIMLAR
5.Çevresindeki sorunlara ilgi ve duyarlılık gösterir.
6.Bir durumun problem olup olmadığına karar verir.
7.Sorunların tespiti ve çözümünde kendi bakış açısını geliştirir.
3.Hedef: Öğrencilere, kendilerini ifade edebilmenin gerekliliğini ve kendilerini ifade edebilme yollarını kavratmak
KAZANIMLAR
8.Duygularını kontrol eder.
a. Özgüven
b. Önyargı
c. .Bencillik
d. Bağımsızlık,
e. Kararlılık,
f. Empati
g. Mütevazılık,
h. Cesaret
4. Hedef: Öğrencilere, çevresindekilere karşı hoşgörülü olmanın önemini hissettirmek ve özeleştirinin ortak yaşamı kolaylaştırdığını kavratmak.

KAZANIMLAR
9. Düşünme ve mizah ilişkisini önemser.
10.Farklı düşünceleri saygıyla karşılar.
11.Eleştirilerden yararlanır.
12.Hatalarından ders çıkarır.
13.Eleştirilerinde ölçülü davranır.

5.Hedef: Öğrencilere, kuşku ve sorgulama yoluyla eleştirel düşünme becerisi kazandırmak.

KAZANIMLAR
14.Medya okuryazarı olma özelliğini geliştirir.
a. Bilginin güvenilirliğini sorgular.
b. Sorgulayıcı ve eleştirel tutum sergiler.
c. İddialar ve gerçekler arasındaki ilişkiyi sorgular.
15.Sağlıklı, doğal ve helal beslenmeye özen gösterir.
16.Fikirleri desteklemek ve çürütmek için uygun kanıtlar kullanır.
17.Olayları ve olguları kendi bağlamında değerlendirir.
18.Karşılaştığı sorunlarda problem çözme tekniğini kullanır.

6. Hedef: Öğrencilere düşünme faaliyetinin süreç ve adımlarını tanıtarak kendi düşüncelerini oluşturmalarını sağlamak

KAZANIMLAR
19.Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde ifade eder.
20.Düşüncelerini nezaket içinde açık ve etkili şekilde ifade eder.
21.Düşüncelerini örnek ve metafor kullanarak açıklar.
22.Karşılaşılan güç bir durumdan yeni imkanların doğabileceğinin farkına varır.
7. Hedef: Öğrencilere, geleceğini inşa etme ve hayallerini gerçekleştirmedeki önemini kavratmak
Kazanımlar
23.Geleceğine dair planlar yapar.

8. Hedef: Öğrencilere, tarihimizden örnekler yoluyla geçmişe dair bilinç kazandırmak
KAZANIMLAR
24.Milli kültürümüzü oluşturan ana değerleri kavrar.

LİSE HEDEF VE KAZANIMLAR

1.DÜŞÜNCENİN SİSTEMATİK HALE GETİRİLMESİ
1.Hedef: Öğrencilere, Rabbimizden bahsederek kulluk vazifelerini değerlendirmelerini sağlamak.
KAZANIMLAR
1.Düşünmenin insana özgü bir faaliyet olduğunu değerlendirir.(İnsanı diğer canlılardan ayıran Rabbini tanıyabileceği akletme özelliğini değerlendirir.)
2.Yaratılma gayesini değerlendirir.
3.Alışkanlık ve davranışlarına yönelik farkındalıkları artar.
a. Kılık kıyafetler hususunda İslami bilinç oluşturur.
b. Mahrem özellikleri hususunda bilinç oluşturur.
c. Küfür ve argo konuşmalar hususunda bilinç oluşturur.
2.Hedef: Öğrencilere; bir konu etrafında farklı düşüncelerin ortaya çıkabileceğini göstererek, kendi bakış açısını bulmanın ve kendi düşüncesini geliştirmenin önemli olduğunu kavratmak.

KAZANIMLAR
4.Soru sorma, sorgulama yeteneğini geliştirir.
5.Bir konu veya olayı 5N 1K tekniği ile analiz eder.
6.Problem çözme yeteneklerini geliştirir.
7.Kritik analitik bakış açısıyla karar verir.
8.Farklı bakış açısıyla düşünme yetisini geliştirir.

3.Hedef: Öğrencilere, kendilerini ifade edebilmenin gerekliliğini ve kendilerini ifade edebilme yollarını kavratmak
KAZANIMLAR
9.Duygularını kontrol eder.
a. Özgüven
b. Önyargı
c. Bencillik
d. Bağımsızlık,
e. Kararlılık,
f. Empati
g. Mütevazılık,
h. Cesaret
4.Hedef: Öğrencilere, kuşku ve sorgulama yoluyla eleştirel düşünme becerisi kazandırmak.
KAZANIMLAR
10.Medya okuryazarı olma özelliğini geliştirir.
a. Bilginin güvenilirliğini sorgular.
b. Sorgulayıcı ve eleştirel tutum sergiler.
c. İddialar ve gerçekler arasındaki ilkişkiyi sorgular

11.Sağlıklı, doğal ve helal beslenmeye özen gösterir.
12.İlk bakışta geçerli ve ikna edici görülebilen, fakat yakından bakıldığında kendilerini ele veren argümanlar olan safsata çeşitlerini analiz eder.
13.Algı yönetimi, ikna ve manipülasyon teknikleriyle yönlendirildikleri konusunda farkındalıkları artar.
14.Duygu, düşünce, alışkanlık ve davranışlarına yönelik farkındalıkları artar.
15.Sürü psikolojisinin farkına varır.