Kritik ve analitik düşünme becerilerine sahip; doğru zamanda doğru sorular soran, aldığı bilgiler ışığında karşılaştırma, benzetmeler, çıkarımlar yapabilen, sorgulayan, düşünme becerileri gelişmiş, meraklı, araştırmacı ve bilinçli bir gençlik yetiştirmektir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte çevremizdeki tüm insanlar

GELİŞMESİ HEDEFLENEN BECERİLER:

Duyuşsal Beceriler:

 1. Bağımsız Düşünme
 2. Ben merkezli anlayışı fark etme
 3. Adil düşünme: farklı görüşlere saygı gösterme
 4. Peşin hükümlü olmama: yargıyı geciktirme
 5. Sorgulama cesareti geliştirme

Bilişsel Beceriler:

 1. Geçerli ve geçersiz genellemeleri fark etme
 2. Öğrendiklerini ifade etme
 3. Değerlendirme için ölçüt geliştirme
 4. Görüşleri analiz etme ve değerlendirme
 5. Eleştirel Okuma
 6. Derinlemesine inceleme
 7. Soru sorma
 8. Kendi düşünme sürecini değerlendirme
 9. Önemli benzerlikleri ve farklılıkları fark edebilme
 10. Sonuç çıkarma ve değerlendirme.

PROJENİN BASAMAKLARI:

1.Düşüncenin sistematik hale getirilmesi(Kişisel Gelişim)

 1. Doğru zamanda doğru soru sorma becerisinin kazandırılması
 2. Edinilen bilgiler ışığında karşılaştırma, benzetme ve çıkarımlar yaparak doğru bilgilere ulaşılma becerisinin kazanılması.
 3. Düşüncenin sistematik hale getirilerek, araştırma ve analiz yapma becerilerinin kazanılması.

2.Toplumsal gelişim

Öğrendiğimiz bilgi ve becerileri çevremizdeki insanların da kazanmaları amacıyla etkinlikler ve çalışmalar yapmak.