Sende SorCategory: DiğerHAFTANIN SORUSU – Yaradılış Gayemiz Ne ? Allah Bizi Neden Yarattı ?
Leyla Erdoğan asked 2 sene ago

Ebrar Şengülen replied 1 sene ago

S: Yaradılış gayemiz nedir?
C: Allah’ın bize önerdiklerini yapıp, dünyadaki sınavı geçerek cennete gitmek ve Allah’ A kulluk yapmak, islam dinine uygun yaşamak ve islamca kötü olan şeyleri yapmamız için yarattı.

14 Answers
Sefer answered 1 sene ago

İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım(zariyat süresi 56)
İbadet Allah’ın rızasına uygun olan her türlü davranış ve sözdür. Kısaca iyi Müslüman olmaktır

Selen TEZCAN answered 1 sene ago

 ”Arş’ı su(dan ibaret olan kainat) üzerinde (her şeyi kuşatmış) iken, hanginizin amelinin (sevapça) daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde/devirde yaratan O’dur. (Resulüm böyle iken) eğer sen küfre sapanlara: ”Muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz.” demiş olsan, onlar mutlaka: ”Bu apaçık bir sihirden (aldatmadan) başka bir şey değildir.”derler.” Hûd Suresi/ 7. Ayetinde altı çizili olan yer, bu soruya verilebilecek en kısa ve alışılagelmiş bir cevap bence.
 Bu yüzden Muhammed Suresindeki ”Kafirlerle savaş için karşılaştığınız zaman, hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup mağlup edince (savaşanlar kalmayınca, kalanları da) artık bağı sıkı bağlayın (kaçırmayıp esir alın). Onlar savaş ağırlıklarını (silah ve cephanelerini) bırakıncaya kadar (hüküm) böyledir.  Bundan sonra (esirleri) ya bir iyilik (olarak azat edin) ya da bir fidye  (bir bedel ile bırakın. Allah dileseydi (size hiç irade ve yetki vermeden) onlardan harpsiz de elbet intikam alır(helak eder)di. Fakat size savaşı emretmesi batıla/küfre  karşı mücadelede ve  İslam’ı hakim kılma davasında) kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah  yolunda öldürülen(şehit)lerin amellerini O, asla boşa çıkarmayacaktır.” bu 4. Ayet hem bizim  gayemizin ne olması gerektiğini hem de Allah’ın bizi yaratmasındaki gayenin ne olduğunu farklı bir bakış açısıyla açıklıyor.

İrem answered 1 sene ago

İnsanın yaradılış gayesi Allah’a ibadet ve kulluk etmektir. Bu Kuran’ı Kerim’de açık bir şekilde belirtilmiştir.
“Ben , cinleri ve insanları , ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. ” ( Zariyat Suresi 56.ayet) 
İrem Nur Günay 8/C
 

Eylül Naz Yılmaz answered 1 sene ago

bence Allah bizi sevap işleyelim,ibadet edelim,yeryüzünün idarecileri olalım,yeryüzündeki bu zor sınavdan geçelim,ve ona olan balılığımızı gösterelim diye yaratttı.

Eylül Naz Yılmaz answered 1 sene ago

bence Allah bizi sevap işleyelim,ibadet edelim,yeryüzünün idarecileri olalım,yeryüzündeki bu zor sınavdan geçelim,ve ona olan balılığımızı gösterelim diye yaratttı.